Vakantiedagen-en-ziekte-Al-lex-Arbeidsrecht-mediation

Vakantiedagen en ziekte: zo zit het

Vakantiedagen en ziekte. De wetgeving rondom vakantiedagen is iets complexer dan de meeste werkgevers denken. Hoe zit het bijvoorbeeld met het uitbetalen van vakantiedagen? En wat als uw medewerker tijdens ziekteverlof op vakantie gaat? In dat geval moet u eerst uitzoeken welke regels van toepassing zijn in uw situatie. De informatie in dit artikel helpt u daarbij.


Eerst even de regels omtrent vakantiedagen:

 • Er is een verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen
  Zoals de naam al aangeeft, worden wettelijke vakantiedagen volgens de wet opgebouwd. Welk werk iemand ook doet in loondienst, dit is het minimum aantal dagen en is voor iedereen in Nederland gelijk. Ook tijdens ziekte bouwt een medewerker wettelijke vakantiedagen op. Daarnaast zijn er nog bovenwettelijke vakantiedagen, dit zijn extra vakantiedagen die zijn vastgelegd in de cao of arbeidsovereenkomst. Het totale aantal vakantiedagen van de medewerker is een optelsom van deze twee.
 • De formule voor wettelijke vakantiedagen
  Het aantal wettelijke vakantiedagen dat een medewerker heeft is vier keer het aantal uur dat hij of zij per week werkt. Is dit 40 uur per week, dan komt het per jaar uit op 160 uur. Dat zijn 20 volledige wettelijke vakantiedagen per jaar. Als u wilt, mag u meer vakantiedagen geven, maar dit zijn dan bovenwettelijke vakantiedagen. Tijdens de vakantie wordt het loon gewoon doorbetaald. Ook hebben medewerkers elk jaar recht op vakantiegeld. En zij mogen vakantiedagen ook bewaren voor een vastgestelde periode.
 • Wettelijke vakantiedagen mag u niet tussentijds uitbetalen
  Alleen bovenwettelijke vakantiedagen mogen worden uitbetaald, als dit tenminste wordt toegestaan volgens de cao of arbeidsovereenkomst. Wettelijke vakantiedagen mag u niet uitbetalen terwijl de medewerker nog in dienst is. Alleen bij ontslag mag u de resterende dagen uitbetalen, samen met de opgebouwde vakantietoeslag.
 • Feestdagen tellen niet als vakantiedagen
  In de cao of het arbeidscontract staat op welke feestdagen een medewerker vrij is. Deze dagen staan los van vakantiedagen.
 • Ziekte en vakantiedagen
  Als een medewerker ziek wordt tijdens een vakantie, worden er geen vakantiedagen afgeschreven over de periode dat de medewerker ziek is. Maar dan moet de medewerker zich wel volgens het verzuimprotocol ziek melden. Zieke medewerkers bouwen sowieso wettelijke vakantiedagen op, net als medewerkers die met verlof zijn. Of ze ook bovenwettelijke vakantiedagen opbouwen, hangt af van wat er in de cao of arbeidsovereenkomst staat.

En als een zieke medewerker vakantiedagen wil opnemen?

Ook een zieke werknemer moet zijn vakantie aanvragen. Hier komt het verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen om de hoek kijken. Houd dus goed bij hoeveel dagen elke medewerker van elk type heeft.

 • Wettelijke vakantiedagen mag u in principe alleen afboeken met toestemming van uw medewerker. Zonder toestemming kan het ook, maar dan moet het redelijk en billijk zijn. Houd dus rekening met de situatie. De vuistregel is: Is de zieke werknemer in staat om te genieten van zijn vakantie, dan is het redelijk dat de vakantiedagen worden afgeschreven.
 • Staat in de cao of arbeidsovereenkomst dat ziektedagen als vakantiedagen kunnen gelden? Dan mag u de bovenwettelijke vakantiedagen afboeken als uw zieke medewerker verlof opneemt. Dus ook wanneer hij of zij tijdens dat verlof met vakantie gaat.

Tips voor het omgaan met zieke medewerkers

Of uw medewerker nu langdurig ziek is of niet, u heeft ermee te maken. Daarom is het goed om u in te lezen in de diverse situaties die kunnen ontstaan tijdens en na het dienstverband.

Als een medewerker niet echt ziek is
In dit artikel leest u wat u kunt doen als u vermoedt dat een medewerker niet echt ziek is, terwijl hij of zij zich wel ziek heeft gemeld.

Laat kort ziekteverzuim niet langdurig worden
Als een medewerker vaak voor een korte periode ziek is, wilt u daar graag alert op zijn. U wilt immers voorkomen dat het uitmondt in een langdurig ziekteverzuim. Lees hier hoe u het in de hand houdt.

Zorg voor een goed re-integratiedossier
Is uw medewerker langdurig ziek? Zorg dan dat u het re-integratiedossier goed op orde heeft. Dit voorkomt nog grotere problemen voor u als werkgever.

Wilt u antwoord op uw vragen over vakantiedagen bij ziekte?

Neem dan contact op met Al-lex Arbeidsrecht & Mediation.