Mediation vaste prijs

Mediation vaste prijs

Het is mogelijk om voor het mediationtraject een vaste prijsafspraak te maken. Zo weet u vooraf waar u aan toe bent.

Er zijn 3 mediationpakketten verkrijgbaar.

Hieronder zet ik voor u de pakketten op een rij. Binnen de pakketten ziet u terug welke onderdelen zijn opgenomen, zo kunt u zelf meebepalen wat het beste voor u past. Voor meer informatie neem even telefonisch contact op.

Mediation Light

Dit pakket is geschikt als het conflict zich in het beginstadium bevindt. Er vindt een uitgebreid intakegesprek plaats met de betrokkenen afzonderlijk. In de intake kan in deze fase al duidelijk worden waar de belangen van betrokkenen liggen en kan sneller naar een oplossing worden gezocht.

In deze fase hebben betrokkenen oog voor elkaars doelstellingen en oog voor de relatie. Het conflict wordt wel persoonlijk gemaakt, maar betrokkenen willen nog steeds een gezamenlijk resultaat te bereiken.

Mediation Medium

Meest verkocht

Er is sprake van een arbeidsconflict waarbij betrokkenen zich niet gehoord voelen door de ander. Met de hulp van de mediator kan het conflict nog worden omgebogen en kunnen betrokkenen een oplossing vinden. Als er geen actie wordt ondernomen en geen correctie op het gedrag plaatsvindt dan kan verdere escalatie plaatsvinden.

Drie mediationgesprekken is in veel gevallen voldoende om tot een oplossing te komen.

In grote lijnen zijn dan de volgende fases te onderscheiden:

In het eerste gezamenlijke gesprek bespreken betrokkenen wat er aan de hand is. In het tweede gesprek wordt duidelijk wat de belangen zijn van de betrokkenen en wat zij (echt) willen bereiken. Het derde gesprek wordt dan aangewend om afspraken te maken.

Mediation Large        

Is het conflict in een volgend stadium terecht gekomen? Dan biedt dit mediationtraject een uitkomst.

In deze fase van het conflict hebben de emoties de overhand. De beleving van partijen is vervormd en bepaalt het gedrag. Er wordt slecht naar elkaar geluisterd. Betrokkenen hebben moeite met zelfcorrectie.  Betrokkenen stoppen elkaar in hokjes. Ook wordt steun gezocht van anderen.  Angst, kwaadheid, verdriet krijgen de overhand. De mediator is noodzakelijk om nog tot oplossingen te komen.

Mediationtraject Light:

 • Plannen en voeren van 2 intakegesprekken
 • Het voorbereiden en voeren van één mediationgesprek
 • Verslaglegging en toezending van de gespreksverslagen
 • Planning van gesprekken en overige tussentijdse communicatie met partijen

Mediationtraject Medium:

 • Plannen en voeren intakegesprekken
 • Het voorbereiden en voeren van 3 mediationgesprekken
 • Verslaglegging en toezending van de gespreksverslagen
 • Planning van gesprekken en overige tussentijdse communicatie met partijen

Mediationtraject Large:

 • Plannen en voeren intakegesprekken
 • Het voorbereiden en voeren van 4 mediationgesprekken
 • Verslaglegging en toezending van de gesprekken
 • Planning van gesprekken en overige tussentijdse communicatie met partijen
 • Opstellen vaststellingsovereenkomst (indien nodig)

mediationtraject aanvragen?

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.