Mediation

Arbeidsconflict: Mediation voor werkgevers en werknemers

Als mediator helpt Alexandra Leenders werkgevers en werknemers bij een arbeidsconflict. Mediation is een beproefde manier om conflicten op de werkvloer te voorkomen of op te lossen. Alexandra vertolkt de rol van onafhankelijke en onpartijdige gespreksbegeleider. Mediation is efficiënter en goedkoper dan de rechter een uitspraak laten doen. Partijen weten niet alleen snel waar ze aan toe zijn, ze ervaren ook dat het prettig is om geen rechter in te schakelen. De rechter is gebonden aan strakke, wettelijke kaders. Bij mediation kunnen die worden losgelaten.

Creëer een win-winsituatie met Mediation

Verschil van mening is ook in het bedrijfsleven de normaalste zaak van de wereld. Soms lopen de emoties hoog op. Of verharden de standpunten zich. Bijvoorbeeld tussen werkgever en werknemer of tussen werknemers onderling. Denk aan conflicten die ontstaan door een verstoorde arbeidsverhouding, slechte communicatie, niet goed functionerende werknemers, (dreigend) ontslag of reorganisatie. Mediation creëert een win-winsituatie, omdat beide partijen worden uitgenodigd om hun werkelijke belangen op tafel te leggen. Dit vergroot de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. En een zelf gekozen oplossing is beter houdbaar dan een door een ander/de rechter opgelegde oplossing. Ook voor de werksfeer en de onderlinge verhoudingen op lange termijn werpt mediation vruchten af.

Bemiddeling bij arbeidsconflicten

Als neutrale gespreksleider legt Alexandra Leenders bij arbeidsconflicten niemand iets in de mond. Ze geeft zowel werkgever als werknemer de ruimte om hun verhaal te doen. Ze luistert en vraagt door naar onderliggende belangen en motieven. Zo biedt Alexandra beide partijen de mogelijkheid zelf een oplossing aan te dragen. Kiezen voor mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De slaagkans is afhankelijk van een constructieve opstelling van de betrokkenen. Het is cruciaal dat beide partijen naar elkaar willen luisteren en meedenken over een oplossing.

Registermediator

Alexandra Leenders is als registermediator aangesloten bij de Mediationfederatie Nederland (MfN) en de groep Arbeidsmediation van het Mfn. Ze bemiddelt voornamelijk in arbeidsconflicten tussen werkgevers en werknemers. Ook overheidswerkgevers en hun ambtenaren kunnen voor mediation bij Al-lex terecht.

Onpartijdigheid, vertrouwelijkheid en inlevingsvermogen karakteriseren haar werkwijze. ‘Partij trekken is voor een Mediator een doodzonde’, geeft Alexandra tekst en uitleg. ‘Zonder neutrale opstelling verlies ik mijn geloofwaardigheid. En verklein ik de kans op een bevredigende oplossing.’

Juridisch advies nodig?

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.