Ambtenaren

Gespecialiseerd in ambtenarenrecht

Als ambtenaar of overheidswerkgever kunt u ook te maken krijgen met een conflict op de werkvloer of een ontslag dat boven uw hoofd hangt. Bedenk dat u een andere rechtspositie heeft dan werkgevers of werknemers in het bedrijfsleven: CAR-UWO voor gemeenteambtenaren en ARAR voor rijksambtenaren. Bovendien is op het ambtenarenrecht een ander procesrecht van toepassing is dan in het arbeidsrecht. Kortom: een conflict tussen ambtenaar en leidinggevende vereist een op maat gesneden aanpak.

Verschillen tussen ambtenarenrecht en arbeidsrecht

Voor overheidspersoneel gelden andere wetten en regelingen dan voor werknemers en werkgevers in het bedrijfsleven. Aanstelling, functioneren en ontslag zijn anders geregeld. Zo is bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst niet van toepassing op personen die werkzaam zijn bij staat, provincie, gemeente, waterschap of andere publiekrechtelijke lichamen. Ambtenaren worden via een aanstellingsbesluit benoemd in hun functie.

Ontslag in het ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht heeft een gesloten ontslagsysteem. Ontslag is alleen mogelijk als de ontslaggrond in de rechtspositieregeling is opgenomen. De volgende gronden zijn mogelijk: ontslag op verzoek, ontslag wegens disfunctioneren, ontslag wegens arbeidsongeschiktheid, ontslag wegens zeer ernstig plichtsverzuim (disciplinair ontslag) en een ontslag wegens overige gronden.

Kennis en ervaring Algemene wet bestuursrecht 

Adviseren, onderhandelen of procederen bij conflicten tussen ambtenaren en hun leidinggevenden vraagt om specifieke expertise. Zowel van de verschillende rechtspositieregelingen als de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Al-lex Arbeidsrecht & Mediation beschikt over de benodigde kennis en ervaring om u zaken professioneel te behartigen.

Juridisch advies nodig?

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.