Werkgevers

Arbeidsrechtelijke conflicten met werknemers

Als werkgever heeft u hart voor de zaak. Om een bedrijf te runnen, kijkt u naar het bedrijfsbelang en houdt u de belangen van uw werknemers in het oog. Als iedereen doet wat hij moet doen, is er niks aan de hand. Maar soms is er sprake van conflicterende belangen. Denk aan een verstoorde arbeidsverhouding, slecht functionerende of zieke werknemers, een op non-actiefstelling, (dreigend) ontslag, haperende contracten of reglementen, een reorganisatie of een overtreding van het concurrentiebeding. Wat onderneemt u als u geconfronteerd wordt met deze arbeidsrechtelijke kwesties of conflicten?

Adviseren, onderhandelen en procederen

Bij arbeidsrechtelijke vraagstukken staat u er niet alleen voor. Steek uw kop niet in het zand bij een dreigend conflict. Onderneem actie en win informatie in over uw rechten en plichten volgens het arbeidsrecht. Arbeidsrechtadvocaat Alexandra Leenders geeft u graag praktische, goed onderbouwde juridische adviezen om arbeidsconflicten te voorkomen of op te lossen. Escaleert een conflict en is de gang naar de rechter niet ter vermijden? Van schikking tot procedure: ook wanneer u als werkgever rechtsbijstand nodig heeft, kunt u vertrouwen op haar jarenlange ervaring, expertise en inzet.

Maatwerk in arbeidsrecht voor werkgevers

Nieuwsgierig waar u als werkgever Al-lex Arbeidsrecht & Mediation voor in kunt schakelen? Onderstaand overzicht geeft een goede impressie van de arbeidsrechtelijke kwesties en conflicten:

  • Advies bij reorganisatie, fusie of overname, overgang van onderneming
  • Advies bij ontslag van werknemer (ook op staande voet)
  • Advies bij afvloeiingsregelingen of afsluiten van sociaal plan
  • Rechtsbijstand als werknemers hun ontslag aanvechten
  • Adviseren en procederen bij alle arbeids- en ontslagkwesties bij UWV-werkbedrijf, Kantonrechter of Hof (in hoger beroep)
  • Opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden

Juridisch advies nodig?