frequent verzuim gesprek

Werknemer vaak een paar dagen ziek? Houd het in de hand!

Is een medewerker regelmatig ziek, dan kan dat problemen opleveren. Bij verzuim wordt vaak gedacht aan langdurig verzuim. Maar denk ook eens aan een medewerker die telkens kort maar vaak uitvalt. Wees alert op regelmatig kortdurend verzuim.


Wanneer is alertheid op kortdurend ziekteverzuim geboden?

Is uw werknemer een keer ziek omdat er griep heerst? Dat kan gebeuren. Is sprake van meerdere ziekmeldingen per jaar? Dan doet u er goed aan met uw werknemer in gesprek te gaan. Niet om hem of haar achter de broek te zitten, maar omdat u bezorgd bent en u misschien kan bijdragen aan het voorkomen van het ziekteverzuim.

Vaak is veelvuldig kortdurend ziekteverzuim een signaal dat er iets aan de hand is. Zoals bijvoorbeeld pesten op het werk, hoge werkdruk, moeilijke arbeidsomstandigheden, conflict met leidinggevende of collega, enz. Ook kan het verzuim worden veroorzaakt door omstandigheden buiten het werk. Toch is het ook dan zinvol om daarvan op de hoogte te zijn.

Waarom alert zijn op kortdurend ziekteverzuim? Verhoogde kans op langdurig verzuim

Uit onderzoek blijkt dat een werknemer die vaak kortdurend verzuimt, een grote kans heeft uiteindelijk langdurig te verzuimen. Een andere zorg is dat u de kans loopt dat meerdere werknemers frequent (gaan) verzuimen. Kortdurend verzuim kan besmettelijk lijken.

Hoe blijf ik alert?

Het is belangrijk ieder ziektegeval te registreren. Alleen dan krijgt u een goed beeld van het ziekteverzuim van uw werknemer of, als meerdere werknemers zich regelmatig ziekmelden, van het kortdurend ziekteverzuim in uw organisatie.

Wat kan ik doen? Ga in gesprek

Het is belangrijk om het gesprek aan te gaan met uw werknemer. Zo komt u er achter wat er nu eigenlijk aan de hand is.

Tip van Al-lex. Ga op tijd met uw werknemer in gesprek. Doe dat consequent met iedere werknemer die vaker dan drie keer per jaar ziek is. Doe dit na elke derde ziekmelding en wacht daarmee niet tot het jaar voorbij is.

Een gesprek over ziekteverzuim, hoe pak ik dat aan?

In gesprek gaan met een werknemer over regelmatige ziekmeldingen is niet makkelijk. Maar u heeft er groot belang bij om:

  1. De oorzaak van het veelvuldige verzuim te achterhalen (kunt u als werkgever meehelpen het verzuim te voorkomen?).
  2. Te weten wat er moet gebeuren om het verzuim in de toekomst te voorkomen

Een frequent verzuimgesprek in zeven stappen. Juist bij iemand die regelmatig (vaak) ziek is, is het van belang om het verzuimgesprek goed aan te pakken. Hanteer daarvoor deze zeven stappen.

  • Stap 1. Bereid u goed voor. Bekijk alle feiten en maak een overzicht: hoe vaak en hoe lang is de medewerker ziek? Wat is het gemiddelde ziekteverzuim van de afdeling, van uw onderneming of in de sector?
  • Stap 2. Kies een locatie waar u ongestoord kunt praten. Stel de werknemer op zijn gemak en bied een kop koffie aan. Vertel de reden van het gesprek: het veelvuldige kortdurende ziekteverzuim. Geef aan dat dit verzuim u zorgen baart.
  • Stap 3. Benoem de feiten. Doe dit aan de hand van een overzicht van het verzuim van de werknemer. Blijf rustig en som de feiten kalm op. Probeer samen te kijken of er vaste verzuimmomenten zijn (zoals bijvoorbeeld de vrijdagmiddag of de maandagochtend). Vraag de werknemer naar een reactie. Wat vindt de werknemer zelf van zijn ziekteverzuim? Hoe gaat het met de werknemer?
  • Stap 4. Benoem de gevolgen die de ziekmelding voor u heeft en voor andere medewerkers. Zoals bijvoorbeeld het spaaklopen van de planning, het vooruitschuiven van werk, de extra werkzaamheden voor de collega’s, enz.
  • Stap 5. Probeer te achterhalen wat er aan de hand is (let op: u mag niet om medische informatie vragen, maar u mag wel vragen hoe het met de werknemer gaat). Vraag de medewerker hoe hij/zij zijn werk ervaart, hoe de relatie met de collega’s is, hoe het thuis gaat, enz. Stel open vragen, luister, vraag door en laat de medewerker praten. Wees vooral geduldig en vul niet zelf stiltes in nadat u een vraag heeft gesteld.

Tip Al-lex. Heeft uw werknemer een afhoudende houding, benadruk dan dat u er niet op uit bent ‘dokter te spelen’ maar dat u graag het probleem wil oplossen voor zowel werknemer als werkgever. Ziek zijn is uiteraard ook vervelend voor de werknemer. Twijfelt u aan de juistheid van de ziekmeldingen, dan zit er maar één ding op: laat de werknemer direct oproepen bij de bedrijfsarts voor een spoedconsult. De bedrijfsarts zal constateren of daadwerkelijk sprake is van arbeidsongeschiktheid of niet.

  • Stap 6. Zoek samen naar oplossingen. Als het verzuim met het werk te maken heeft, zijn oplossingen soms eenvoudig te realiseren. Denk vooral aan praktische zaken zoals minder staan of bukken, een aangepaste bureaustoel. Sommige oorzaken zijn moeilijker op te lossen, zoals een ziekmakende werksfeer of hoge werkdruk. Het loont zeker om daar serieus naar te kijken.
  • Stap 7. Maak afspraken. Benoem daarbij ook de momenten waarop u kijkt of het allemaal werkt zoals gehoopt. Leg afspraken eventueel schriftelijk vast. Berg deze zorgvuldig op en maak een meteen een afspraak voor een vervolggesprek.

Tip van Al-lex. Als een medewerker vaak kortdurend ziek is kan dat volgens onderzoek leiden tot langdurig verzuim. Ga daarom na driemaal kortdurend verzuim meteen een gesprek aan en volg daarbij de zeven stappen uit ons artikel.