Mediator kiezen

Een mediator kiezen voor een arbeidsconflict: hoe doet u dat?

Mediation kan een perfect middel zijn om een slepend conflict tot een goed einde brengen. Een goed einde voor alle partijen. Maar dan moet wel al aan alle voorwaarden worden voldaan. Een goede mediator kiezen is een van die voorwaarden. Hoe kiest u een mediator die bij u past?


Een arbeidsconflict: tijd voor een mediator

Er is sprake van een arbeidsconflict als een werkgever en een werknemer samen een conflict hebben, of als twee werknemers samen een conflict hebben. In beide gevallen is de arbeidsrelatie verstoord. Vaak is hulp van buitenaf nodig om het conflict niet te laten escaleren. Mediation  is dan het toverwoord.

Mediation bij een arbeidsconflict

We gaan ervan uit dat beide partijen het conflict willen oplossen. Er zijn al diverse gesprekken geweest, maar partijen lijken elkaar niet te kunnen vinden. Mediation kan een oplossing bieden. Bij mediation wordt met behulp van een buitenstaander, een mediator, geprobeerd win-win situaties te vinden.

De mediator focust daarbij op de belangen van alle partijen en niet op de individuele standpunten. Hierdoor kunnen wederzijdse doelen en gemeenschappelijke belangen worden ontdekt die men voorheen niet van elkaar kende. Verschillen worden overbrugd. Daarbij wordt er niet gezocht naar wie er gelijk heeft, maar wordt gezocht naar een nieuwe werkbare situatie.

De vraag is echter: hoe komt u aan een mediator? Of beter gezegd: hoe komt u aan een goede mediator die bij ú past?

Waar en hoe vindt u een mediator?

Een mediator vindt u via bekenden, vrienden, familie enz. Of zoek via Google op: “mediator arbeidsconflict [woonplaats]”. Gediplomeerde MfN-Registermediators (een aanrader) vindt u in het MfN-register.

Mediator kiezen: hoe kiest u een mediator die bij u past?

Benader sowieso twee of drie mediators. Niet om de goedkoopste te ontdekken, maar om te ontdekken met wie de partijen een click hebben. Er moet een vertrouwensband kunnen ontstaan met de mediator.

Een mediator die juridisch onderlegd is heeft voordelen

Als er sprake is van een arbeidsconflict, is het verstandig een mediator in te schakelen die ook een juridische achtergrond heeft. Hij/zij moet verstand van arbeidsrecht hebben Mediation is mensenwerk, géén juristenwerk. Maar als de mediator wél jurist is, dan komt er altijd een overeenkomst tot stand die ook bij een (onverhoopte) gang naar rechter standhoudt. De mediator waarvoor ú kiest moet de menselijke kant van het conflict kunnen overzien én daarbij zakelijk te werk blijven gaan.

Tip van Al-lex. Kies een mediator die juridisch onderlegd en gespecialiseerd is in het arbeidsrecht.

Een mediator moet kunnen bemiddelen tussen mensen

De juiste vaardigheden. Een mediator moet over communicatieve-, onderhandelings- en andere vaardigheden beschikken. Persoonlijke eigenschappen zijn flexibiliteit, onpartijdigheid, vertrouwelijkheid en inlevingsvermogen.

Mediationregister. Mediator is geen officiële, beschermende titel of functie. Iedereen mag zich mediator noemen.

Tip van Al-lex. Kies een registermediator die aangesloten is bij de Mediationfederatie Nederland (MfN). U bent dan zeker van een onpartijdige mediator met de juiste kwaliteiten en vaardigheden.

En verder nog?

Hanteer onderstaande checklist voor het kiezen van een mediator.

De mediator:
□ past bij beide partijen;
□ is betrouwbaar en wekt vertrouwen;
□ is mensgericht en weet tot zakelijke oplossingen te komen;
□ is objectief en onpartijdig/onafhankelijk;
□ is flexibel;
□ beschikt over mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
□ beschikt over onderhandelingsvaardigheden;
□ is juridisch onderlegd en gespecialiseerd in het arbeidsrecht;
□ staat geregistreerd als registermediator bij het MfN;
□ kan zich inleven in de situatie van alle partijen;
□ focust op belangen en niet op standpunten;
□ zoekt naar win-win situaties ;
□ geeft inzicht over de verwachte doorlooptijd van de mediation;
□ houdt zich aan een geheimhoudingsplicht;
□ is transparant over de kosten van mediation;
□ geeft inzicht in werkwijze en proces;
□ legt de uitkomst van de mediation en de toezeggingen van alle partijen zo nodig schriftelijk vast.


Tip van Al-lex. Kies een mediator die bij alle partijen past, die gespecialiseerd is het arbeidsrecht én staat ingeschreven als registermediator bij de MfN. Hanteer onze checklist “Een mediator kiezen doet u zo”.