Tips om conflicten zelf op te lossen

Zelf arbeidsconflicten oplossenAls arbeidsrechtmediator kom ik vaak pas aan tafel als conflicten behoorlijk zijn opgelopen. De ‘strijders’ achten het conflict onoplosbaar.  In vrijwel alle gevallen is de communicatie spaak gelopen en is er een negatieve spiraal ontstaan waarin het vertrouwen in de ander steeds verder weg is gezakt. Regelmatig wordt aangegeven dat men weinig heil verwacht van mediation.  Ook komt het voor dat de mediaton alleen wordt aangegaan omdat de bedrijfsarts dat heeft geadviseerd. Ook in dergelijke gevallen kan de mediator in het eerste mediationgesprek al een brug slaan om verdere communicatie mogelijk te maken. Je kunt ook zelf die brug slaan. Hoe pak je dat aan?

Tip 1:

Formuleer voor jezelf de problemen waar je tegen aanloopt. Vraag je af hoe dat zo is gekomen. Het zou mooi zijn als je je daarbij ook afvraagt wat je zelf misschien anders had kunnen doen.

Tip 2:

Maak de ander duidelijk hoe je de zaak ziet. Wees duidelijk maar vriendelijk (dus niet bot of beledigend). Praat in de ik-vorm en maak geen verwijten. Zeg bijvoorbeeld: “ik vind dit een akelige situatie”, in plaats van: “ jij zorgt hier voor een akelige situatie”.

Tip 3:

Vraag de ander hoe hij/zij de situatie ziet en hoe dat zo is gekomen. Accepteer dat een ander de situatie anders ziet en anders beoordeelt dan jij. Luister en reageer niet direct. Probeer het niet persoonlijk op te vatten. Er is een probleem dat opgelost moet worden, verder niets.

Tip 4:

Geef aan wat je graag zou willen veranderen en vraag de ander wat hij of zij wil veranderen.  Maak een wensenlijst met alle dingen die jullie willen veranderen. Inventariseer welke wensen gemeenschappelijk zijn en welke wensen tegenstrijdig aan elkaar zijn. De constatering dat er gemeenschappelijke wensen zijn helpt vaak de onderhandeling op gang komen.

Tip 5:

Bespreek wat er zoal moet gebeuren om aan de geformuleerde wensen tegemoet te komen. Vraag aan elkaar wat daarvoor nodig is. Bedenk creatieve oplossingen waardoor zoveel mogelijk wensen kunnen worden ingewilligd.

Tip 6:

Voor het overige: Wat wil je van de ander en wat wil de ander van jou? Leg het op tafel en onderhandel. Wees open. Dat wekt vertrouwen. Geef iets toe voor het wederzijds belang.

Mochten al deze tips niet tot de gewenste uitkomst hebben geleid, bel dan een mediator!